เลือกตั้ง - Various - พระบารมีปกเกล้า / มาร์ชสามัคคีสี่เหล่า (Vinyl)

9 Comments

 1. Nerisar
  ร โปรดเกล้าฯ ให้ให้ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ เชิญดอกไม้พระราชทานเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดใน กทม.
 2. Kajill
  Nov 24,  · มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทน.
 3. Malasar
  Sep 09,  · อ่านโพลวันนี้มีทึ่ง ไม่ได้ทึ่งที่ความนิยมลุงตูบเกือบเชือดทักกี้ได้ แต่ทึ่งที่ไหงตอนนี้คะแนนประยุทธ์ยังไม่เกิน ๙๐ ทั้งที่ขมักเขม้น.
 4. Yolabar
  Jun 06,  · เหมือนกับที่เคยบอกอียู ญี่ปุ่น และอเมริกา มาแล้วสี่ห้าหนเรื่องโร้ดแม็พเลือกตั้ง คราวนี้เอาอีกจะบอกอังกฤษว่าต้องรอโปรดเกล้าฯ ภายใน .
 5. Malat
  โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธาน.
 6. Masar
  บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการทั้ง 3 ราย ดังกล่าว พ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.
 7. Bami
  ล้นเกล้าชาวไทย ใต้ร่มพระบารมี ความตอนหนึ่งว่า "มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าได้ทรงประกอบพระราชพิธี.
 8. Minris
  โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 โดยให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่ง.
 9. Bamuro
  Jan 12,  · พระธาตุพนม พระธาตุเรณูนคร ในเขตจังหวัดนครพนม. พระธาตุเชิงชุม พระธาตุนารายณ์เจงเวง ในเขตจังหวัดสกลนคร.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *